Kollégiumunk névadója, iskolánk egykori diákja: Móricz Zsigmond

 

Móricz  Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

 

 

Szövegdoboz: Móricz KoliKollégiumaSzéchenyi 
úti épületDózsa úti épület

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

Kollégiumunk diákjai Kisújszállás két középfokú oktatási intézményében, a Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában, és az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskolában tanulnak. Móriczos diákjaink 30%-a gimnazista, a többiek informatikai-, valamint közgazdasági szakmacsoportos szakközépiskolai képzésben vesznek részt, de vannak olyan ötöd, hatodéves tanulóink is akik szakmai képzések keretében gazdasági informatikusnak, marketing- és reklámügyintézőnek kereskedelmi ügyintézőnek,  külkereskedelmi üzletkötőnek készülnek. Illéssys tanulóink a varrómunkás, asztalos, nőiruha-készítő, kőműves, szobafestő-mázoló és tapétázó, élelmiszer- és vegyi árú kereskedő, pincér szakma fortélyaival ismerkednek.

Intézményünk címe:

Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Kollégiuma

5310 Kisújszállás, Széchenyi út 3.

 

tel.: 06/59 520 814

E-mail:kollegium@pc3.moricz-kujsz.sulinet.hu

 

 

Kollégiumunk szerepe, feladata

 

             Intézményünkben megfelelő feltételeket próbálunk teremteni azoknak a tanulmányaikat folytatni kívánó diákoknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez lakóhelyükön nincs lehetőségük, vagy a szülők nem tudják gyermeküknek a szükséges feltételeket biztosítani. Kollégiumunk megpróbálja lehetőségeihez mérten pótolni a tanulók számára az otthont, s a szociális ellátáson túl a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztésére is törekszik, valamint kiegészíti az iskolai nevelést s biztosítja a tanórákra való felkészüléshez szükséges feltételeket, körülményeket.

Szocializációs funkciókat  lát el, a nevelőtestület tagjai szakmai ismereteik felhasználásának segítségével megpróbálják elősegíteni a diákok közösségbe, társadalomba való zökkenőmentes beillesztését. A tantestület valamennyi tagja törekszik arra, hogy a rájuk bízott diákoknak pozitív értékeket közvetítsen, és azokat elfogadtassa, megszerettesse.

 

A kollégium, feladatainak, céljának és szerepének megvalósítása érdekében  az alábbiakra törekszik:

 

A kollégium nyitottabbá tétele

 

Kapcsolatok kiépítése más intézményekkel és iskolákkal,

versenyek szervezése (sport, tanulmányi)

-    Pályázatok meghirdetése (versíró, dal, rajz, versmondó, lakóhely bemutatása)

-    Vetélkedők (szellemi, ügyességi)

Nyílt nap a szülőknek, az iskolában tanító tanároknak.

Osztályfőnökökkel való együttműködés erősítése 

 

Demokratikus szemlélet kialakítása

 

Jogok és kötelességek érvényesítése mind a tanulók, mind a tantestület

részéről

Érdemi döntések, beleszólások kiszélesítése a tanulók életkorához és felelősségtudatához mérten

 

A diákok tevékenységeinek hatékony megszervezése

 

A tanulók önálló, aktív személyiségének kialakítását alapozza meg

a tevékenységek tervszerű irányítása.  Figyelnünk kell arra, hogy meglegyen az egyensúly a felkészítő foglalkozások és a szabadidős tevékenységek között.

A közoktatásról szóló törvény minden kollégista tanuló számára 14 óra kötelező felkészülési időt ír elő, ezt figyelembe véve diákjaink számára a tanulási időszakot 15,30 és 19,00 óra között szerveztük meg, de lehetőség nyílik arra is, hogy a gyerekek szabadidejükben, ill.21,30 után is tanulhassanak.

Kiemelten fontos feladat minden nevelőtanár számára az újonnan érkezett tanulók képességeinek tanév eleji felmérése, ugyanis csak ennek ismeretében tudjuk megkezdeni időben a lemaradások pótlását, a gyengébb képességű diákok felzárkóztatását, a kiemelkedő tehetségek képességgondozását, tehetségfejlesztését.

Az alapismereti hiányosságokkal küzdő gyermekek részére már szeptember hónapban meg kell szervezni, és el kell kezdeni kollégiumi, vagy iskolai szinten a korrepetálásokat.

Az intézményünkben dolgozó nevelőtanárok feladata, és munkaköri kötelessége, hogy végzettségüknek megfelelően kollégista tanulóink számára segítséget nyújtsanak, illetve felzárkóztassák őket a megfelelő szaktantárgyakból!

-     szabadidő:  14,00 – 15,30               kötött és

  19,00 – 21,30               kötetlen foglalkozások beiktatásával

      A kötelezően megtartandó heti foglalkozások száma 10 óra.

 

Tanulók önállóságának, öntevékenységének fokozása

 

Cél a kollégisták bekapcsolása a programok, rendezvények tervezésébe, szervezésébe.

Különösen az elsősök esetében (a kezdeti segítés és irányítás mellett) az önálló tanulás, a néma, értő olvasási és tanulási technikák, szokások kialakítása, lényegkiszűrési módszerek elsajátíttatása.

Hivatali ügyek önálló elintézésére nevelés (pl.: ideiglenes lakásbejelentők elkészíttetése, térítési díjak befizettetése, stb.)