Móricz Zsigmond Református Kollégium – a környék meghatározó középiskolája

Az általános iskolát most végző diákok és szüleik mindinkább közelebbinek és egyre sürgetőbbnek tartják a pálya- és iskolaválasztás meglehetősen fontos döntését. A pályaválasztási döntés közeledtével a kínálat sokfélesége tovább nehezíti az elhatározást. Középiskolák egész sora juttatja el prospektusait, internetes bejegyzéseit, szórólapjait az érintettekhez, keresi fel őket kiállításokon, szülői értekezleteken. A más város iskolájába menjek, vagy helyben maradjak kérdése tovább árnyalja ezt a döntést. A gondolkodásban és tervezgetésben talán egy dolog közös: a szülő szeretné olyan iskolában tudni a gyermekét, ahol képességeit legjobban kibontakoztathatja, felkészülhet a szakmaszerzésre vagy továbbtanulásra, de biztonságban is tudhatja őt, míg a diák érdeklődésének megfelelő középiskolát választana, ahol jól érezheti magát, jövőbeli elképzeléseit is támogatja az adott képzés, ahol lehet tanulni, de az ennek érdekében tett erőfeszítések nem jelentenek aránytalan és teljesíthetetlen terhet.

Mi a Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda tanárai, dolgozói, köztük az intézmény vezetőjeként magam is úgy gondolom, hogy iskolánk képzési kínálatával, lehetőségeivel, programjaival, eddigi eredményeivel a helyben általános iskolát végzők és a környező településeken tanulók széles körének tud segíteni a pályaválasztási döntésében és megfelelő középiskolai képzést kínálni számukra, itt Kisújszálláson. Úgy gondoljuk, hogy akkor pozícionáljuk reálisan iskolánkat, ha azt mondjuk, hogy a környék meghatározó középiskolájaként egyaránt lehetőséget kínálunk a felsőoktatásban továbbtanulni kívánó, a középfokú szakképzetség megszerzésére törekvő és az érettségi vizsgát eredményesen teljesíteni szándékozó diákoknak. Nem ígérünk „elitképzést”, csak azt tudjuk, hogy középiskolai évfolyamainkról korábban is eljutottak és ezután is eljutnak majd diákjaink szinte minden egyetemre, a jogi, orvosi, tudományos vagy épp a legjobb műszaki felsőoktatási intézményekbe is. Technikumi tanulóinknak kifejezetten gyakorlati előnyt jelent az itt megszerzett szakmai tudás a szakirányú felsőoktatásban. Mindemelett vannak olyan diákjaink, akik nem a felsőoktatásba való bekerülést tűzik ki célul, esetleg teljesítményük miatt korábbi elképzeléseik megváltoznak. Nekik a munkaerőpiacon jól hasznosítható, emelt szintű szakképesítések megszerzését kínáljuk, s legtöbbjük a szakmai területeken jól tud sáfárkodni az itt megszerzett tudással.

Gimnáziumi képzéseink osztálylétszámai a hatékony oktatás feltételeit mindenképp biztosítják, de idegen nyelvből, informatikából a csoportbontás olyan kiscsoportos oktatást tesz lehetővé, ami akár a nyelvvizsga, akár az ECDL vizsga megszerzése szempontjából meghatározó. Nyelvi előkészítő évfolyamunk a tehetséggondozás terepe. Az ide jelentkezők túlnyomó többsége nyelvvizsgával hagyja el az intézményt. Az Egyesült Államokból érkezett nyelvi lektorunk mellett, teljes a nyelvi szakos ellátottságunk nem csak angol, hanem német nyelvből is. A megalapozott nyelvtudást nemzetközi programjaink is segítik. Csak az elmúlt években Ausztria, Lengyelország, Spanyolország, Portugália, Törökország voltak azok az országok, ahol diákjaink megfordulhattak az Erasmus programok, vagy az intézményünk szervezte kirándulások révén. Folytatódó Erasmus programjaink ennek lehetőségét folyamatosan biztosítják a nálunk tanuló diákoknak.

Technikumi képzéseink egyaránt jó választást jelenthetnek az emelt szintű szakképesítés megszerzését célul kitűzőknek, de azoknak is, akik szakirányú felsőoktatásban kívánnak továbbtanulni. Gazdálkodás és menedzsment ágazati képzésünk a legrégebbi szakmai képzési forma iskolánkban, ahol a végzetteket keresik a helyi és környékbeli vállaltok és intézmények. Az itt megszerezhető pénzügyi-számviteli ügyintéző végzettség jól hasznosítható vállalati és intézményi munkahelyeken egyaránt.

Informatika és távközlés ágazatunkon tanuló diákjaink a világ egyik legnagyobb IT eszközgyártójának, a CISCO-nak az eszközeivel és tanagyagaiból tanulhatnak. A megszerezhető informatikai rendszerüzemeltető végzettség pedig keresett szakma országszerte. Szakmai tanáraink gyakorlati ismeretei, felkészültsége szintén a sikeres felkészítés garanciája.

Rendészet és közszolgálat ágazatunkon tanuló diákjaink vagy a rendőrség, közszolgálat kötelékében tudnak majd elhelyezkedni, vagy ilyen irányú továbbtanulásukat alapozhatják meg. A szakmát azok tanítják számukra, akik gyakorolták is azt, rendőrtisztek és tiszthelyettesek osztják meg velük a tananyag mellett korábbi szakmai tapasztalataikat is.

Közlekedés és szállítmányozás ágazatunkra pedig azokat várjuk, akik a raktározás szállítmányozás területén szeretnének elhelyezkedni, amihez az itt megszerezhető logisztikai technikus szakképesítés jó alapot adhat.

Iskolánk a nyelvoktatás mellett kiemelt figyelmet fordít a digitális írástudás fejlesztésére is. Öt géptermünk mellett a szakmai képzést szolgáló laborok, interaktív táblák, mindenki számára elérhető Office szolgáltatások és a diákok által tantermi keretek között is használható mobil eszközök is ezt a célt szolgálják. Intézményünk ECDL vizsgaközpont, a sikeresen vizsgázók vizsgadíját a bizonyítvány megszerzését követően visszatérítjük tanulóinknak.

Változatos sportolási lehetőségeket, színes diákprogramokat, kirándulási, utazási alkalmakat egyaránt kínálunk diákjainknak, azaz a közösségek fejlesztése is nagy súlyt képvisel tevékenységünkben.

Több évtizedes oktatási tapasztalatunk, jól felkészült, megfelelő végzettséggel rendelkező közismereti és szakmai tanáraink, az intézményben közvetített keresztyén értékrend, kiváló felszereltségünk és folyamatos fejlesztéseink okán is ajánlom, a nehéz pályaválasztási döntést is megkönnyítendő, a háromévszázados Móriczot a tartalmas diákévek színterének. Amennyiben szeretnék személyesen is felkeresni intézményünket látogassanak el december első szombatján nyílt napunkra, illetve az azt követő hét egy napján nyílt hetünkre, ahol az óralátogatások révén is megismerhetővé válnak a Móriczos hétköznapok. A felvételről a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi, készségtárgyak nélkül számított általános iskolai átlageredmény alapján döntünk.

A Móricz Zsigmond Református Kollégium egy jó iskola, ezért kérem, bízzanak bennünk és bízzák ránk gyermeküket az elkövetkező négy, illetve öt tanévre!

Tóth József
főigazgató