Jermy Gusztáv szertármúzeum

Ismeretterjesztés és értékmegőrzés

Tisztelt Látogató!

Az Alföld közepén, a Nagykunság egyik legrégebbi középiskolájában, az Alpár Ignác tervezte kisújszállási gimnáziumi épület első emeletének eldugott termében, hosszú idő alatt összegyűjtött, fantasztikus természeti kincseket rejt a szertár mélye. Régen élt nagy tanáremberek kezdték gyűjteni az itt felhalmozott kincseket. Az első ilyen tanár, a mennyiségtant és természetrajzot tanító Jermy Gusztáv volt, aki 1856-ban került az iskolába, és nagy ambícióval kezdett a gyűjtemény megalapozásába. Az őt követő természetrajz tanárok, saját érdeklődésüknek megfelelően gyarapították a gyűjteményt, így lett sokszínű, több tudományterületet is érintő a felhalmozott szemléltetőanyag. A múzeum története szerencsés; kicsinységénél fogva a zavaros időkben sem keltette fel a „harácsolók” figyelmét, de a kezdetektől eltelt több mint másfél évszázad alatt rengeteg gyarapítója volt. Növekedett az állománya a tudatos gyűjtés és a tanulói munka eredményeként, de a pártfogók, tudóstársak és az öreg diákok ajándékozásai révén is. Szerencsésen elkerülték a háború viharai, így a gyűjtemény most történelmi keresztmetszetben tárja elénk a régmúlt Magyarország természeti ritkaságait. Ezen túlmenően az emlős, a madár és a tengervízi élővilág bemutatásával messzi tájakra is elkalandozhatunk, vagy Balogh János ajándékainak köszönhetően távoli, egzotikus kontinensek néprajzi értékeit is megcsodálhatjuk…

A tudományos körökben is számon tartott és méltán elismert Jermy Gusztáv Természetrajzi Szertár és Múzeum, a korábbiakban is fogadott látogató csoportokat. A helyi intézmények óvodás és általános iskolás tanulói mellett, az ország távolabbi részéről bejelentkező tanulói csoportok, vagy az iskolában vendégeskedő felnőttek és diákok is megcsodálták az „ékszerdoboz” tartalmát. Mi, a gyűjtemény ismerői viszont, nem elégedtünk meg ennyivel. Az informatika térnyerésének világában úgy gondoltuk, tágabbra kell nyitnunk múzeumunk ajtaját. Az induló honlap elkészítésének elsődleges célja, hogy közkinccsé tegyük a szertár anyagát; ez a megjelenési forma reményeink szerint segítséget nyújt ahhoz, hogy egy kis ízelítőt adjon az itt található érdekességekből, kedvcsinálót egy „személyes találkozásra”.

Terveink megvalósításához pályázati forrást is nyertünk, ezért tágabb célokat is megfogalmaztunk magunknak. Oktatási intézményként fontos célunk a környezetünk ismeretére, annak megóvására, a környezettudatosságra való nevelés. A publikációk között olyan, a környezetvédelemmel kapcsolatos előadások prezentációi találhatók meg, amelyet a pályázat keretében először tanulóink láthattak, de a tanítás során bármely kolléga segítségére lehetnek. Ugyanitt tágabb környezetünk, a Nagykunság tájképi értékeinek bemutatását, tájökológiai szempontú feldolgozását is célul tűztük ki; helyet kívánunk biztosítani azoknak a publikációnak, amelyek e vidék természeti értékeit dolgozzák fel.

Évről-évre városunk és iskolánk ad otthont a Herman Ottó Országos Biológia Verseny döntőjének. A szóbeli döntő egyik feladata a szertármúzeum megtekintése után, annak ismeretanyagán alapul. Honlapunk a szertár bemutatásával segítséget nyújt a verseny résztvevőinek felkészüléséhez, ugyanakkor a diákok megismerkedhetnek az aktuális versenykiírással és az országos döntő eredményeivel is. A versenyen elhangzó legjobb tanulói előadások nyilvánosságát is biztosítani kívánjuk.

Munkánkat szakmai szakértőként a múzeum legjobb ismerője, dr. Tóth Albert főiskolai tanár segíti, aki a középiskola tanáraként 1964-91 között volt a szertár őre. A múzeumi anyag részletes feldolgozását az ifjúság bevonásával végeztük; Csatáriné Kovács Mária tanárnő általános iskolai biológia szakkörös tanulói, és Dukáné Dargai Anita középiskolás tanítványai segédkeztek a munkában.

Kedves Látogatónk! Kerülj beljebb! Szeretettel köszöntünk a Jermy Gusztávról elnevezett Természetrajzi Szertármúzeum hivatalos honlapján.

Szabó Tamás igazgató

Vélemény a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola Jermy Gusztáv természetrajzi szertáráról és múzeumáról

A címben nevezett szertár és múzeum az ország egyik olyan középiskolai természetrajzi szertára, melynek anyaga muzeális értékű. Alapítása az 1850-es évek utolsó éveire tehető, amikor is Jermy Gusztáv természetrajz szakos tanár nagyrészt saját gyűjtéséből, valamint a pesti egyetemmel és a Magyar Nemzeti Múzeummal való személyes kapcsolata révén jelentős mennyiségű ásványt, kőzetet, ősmaradványt, korallt, csigát, rovart, kitömött madarat és kisemlőst halmozott fel. A kollekció kiemelkedő részei a sadler-herbárium, a Frivaldszky-vázgyűjtemény, valamint a Brunszwik-Mikets-féle csigaház kollekció. Jermy után is tudós tanárok (Koncz Lajos, Székely Bendegúz, Bodnár Lajos, Sáringer János, Szász Károly, Tóth Albert) gyarapították és fejlesztették több ezer darabosra a gyűjteményt. A gyűjteménygyarapítók között található az iskola egykori diákja Móricz Zsigmond s a gyűjtemény értékét jelzi, hogy kapcsolatba került vele id. Lóczy Lajos tudós geológus professzor, Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikus és Selye János világhírű orvosbiológus is.

A gyűjtemény szakszerű tudományos feldolgozásban, jól dokumentálva, a múzeumi előírásoknak megfelelő nyilvántartásban és jó állagban korabeli bútorokban van kiállítva, így nem csak a tanulóifjúság használhatja, s tanul belőle, hanem esetenként küldő érdeklődők számára is hozzáférhető. A Herman Ottó országos biológiai verseny döntőjének programjában pedig előírt követelmény a kollekció ismerete. A gyűjtemény értékét növeli, hogy része egy kiváló, főként az alapítás korabeli szakkönyvtár, valamint számos kísérleti eszköz és oktatási segédlet. Az iskola mindig, miként most is, kiemelt figyelmet fordít fenntartására, gondozására, valamint didaktikus és esztétikus bemutatására. Nem véletlen, hogy 2007-ben egy, a múzeumról szóló részletes tanulmány címében a Gimnázium „ékszerdoboz”-ának nevezte az országos hírű gyűjteményt.

A gyűjteményre a természettudományi múzeumi szakfelügyelet is figyelemmel van s szorgalmazza a természetrajzi szertár és múzeum védetté nyilvánítását. A gyűjtemény mind erkölcsileg, mind anyagilag minden támogatást megérdemel.

Budapest, 2010. szeptember 24-én.

Dr. Kecskeméti Tibor
szakági vezető szakfelügyelő,
Magyar Természettudományi Múzeum
Föld és Őslénytár


Ajánlás

2009 áprilisában és májusában a debreceni Déri Múzeum kupolatermében rendkívül sikeres kiállítást rendeztünk a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium Jermy Gusztáv Természettudományi Gyűjtemény és Szertár egyedülálló anyagából. A föld Napja alkalmából megnyitott tárlatot a debreceni közönség nagy érdeklődéssel fogadta. Számosan hangot adtak csodálkozásuknak, hogy ezt a különleges gyűjtemény-együttest Kisújszálláson kívül eddig csak Debrecenben láthatták.

A felnőtt közönségen kívül a debreceni középiskolák biológia-szakkörei is ellátogattak a múzeumba, hogy elméleti ismereteiket a gyakorlatban mélyítsék el, s ez által eredményesebben képviselhessék iskoláikat a különböző tanulmányi versenyeken. Ezt az teszi lehetővé, hogy a 19. század második felében Jermy Gusztáv által meglapított gyűjtemény rendkívül sokszínű és számos ritkaságot tartalmaz. Különleges értéket képviselnek a herbáriumi anyagok, a ritka állatpreparátumok, a kőzet- és ásványgyűjtemények, valamint az országban egyedülálló korallpreparátum-együttes és az egykori artézi-kútfúrások furatmag-gyűjteménye. A gyűjteményt az iskola egykori diákjai, tanárai és egyéb jeles személyiségek gazdagították adományaikkal. A donátorok közül kiemelkedik Szent-Györgyi Albert Selye János és Balogh János akadémikus. Összességben elmondható, hogy a kisújszállási természetrajzi gyűjtemény szépen példázza a református gimnáziumok igen magas színvonalát és oktatási kultúráját.

A fentiek és a debreceni kiállítás-rendezés során megszerzett tapasztalatok alapján jó szívvel ajánljuk a gyűjtemény szélesebb körben történő bemutatását, hogy a Jermy Gusztáv Természetrajzi Gyűjtemény és Szertár rejtőzködő anyagát sokan megismerhessék. A leendő tárlatok sikeres megvalósítására garanciát jelent dr. Tóth Albert főiskolai tanár személye, aki egyben a gyűjtemény áldozatkész kurátora és szakértő gondozója.

Debrecen, 2010. szeptember 23.

Dr. Lovas Márton Levente
ny. megyei múzeumigazgató-helyettes

Mező Szilveszter
muzeológus
Déri Múzeum, Debrecen

Logók

Lexikon