A szertárgyűjtemény példátlan gyarapodása Bodnár Lajos munkássága révén

Az 1893/94-es tanév különösen jelentős időszaka volt az iskola történetének. Ekkor érkezett a gimnáziumba Pallagi Gyula, Pruzsinszky Pál, Szeremlei Barna, továbbá Bodnár Lajos református lelkész, okleveles rendes tanár, aki a természetrajzot-földrajzot tanította és egyben a természettudományi szertár őre lett. Ebben az időben magánszemélyek és intézmények is bőven adományoztak a szertár javára. Ebben Bodnár Lajos szervezőmunkájának, de egyben összeköttetéseinek is fontos szerepe lehetett.

Az 1894/95. évi leltárfőkönyv minderről a leghitelesebben tanúskodik: „ezen adományok közül nagyobb értéket képviselnek a Magyar Nemzeti Múzeumé 1383 db-ot, 423 Ft 15 kr és Horthy Miklós cs. és kir. sorhajózászlós úré 76 db 42 Ft 80 kr összegben”.

Ekkor került a gyűjteménybe az a korallvázakból álló kollekció is, amelyet a fent említett ajándékként duplumként (másodpéldány) ajándékozta a szertárgyűjteménynek a Magyar Nemzeti Múzeum. Az 1956-os forradalom napjaiban a harcok során porig égett az a múzeumi szárny is, ahol az eredeti példányokat őrizték. Így a kisújszállási szertárban őrzött példányok ma már Országos védettséget élveznek.

Az említett példányok között különösen érdekes preparátum egy új-kaledóniai vadkan túlfejlett agyara Horthy Miklós cs. és kir. sorhajózászlós ajándékaként.

A szertár egyik legnépesebb gyűjtemény együttesét a madárpreparátumok jelentik, amely a terem közepét elfoglaló nagytárlóban található. A madarak döntő többsége az alföldi táj madárvilágát reprezentálja. Az adományozók között vadászok és helybeli gazdálkodók jeleskedtek. A gyűjtemény egzotikusnak tekinthető fajai időközben tönkrementek, azokat kiselejtezték. A jelenlegi kiváló állapotban lévő preparátumok Bodnár Lajos szakértelmét és keze munkáját dicsérik. Ebbe a munkába a tanítványait is beavatta, a leltárkönyvi bejegyzésből tudjuk, hogy Móricz Zsigmond 1897. május 3-án délután 4 és 5 óra között rovart határozott és preparált.

Amikor 1899-es esztendőben Bodnár Lajos a dési állami gimnáziumba távozott, Pallagi Gyula Móricz Zsigmond nagybátyja, a kisújszállási gimnázium akkori igazgatója így méltatta a szertárgyarapító tanár munkáját: „Bodnár Lajos a természetrajzi gyűjteményt nagy buzgóságával, ritka szorgalmával és ügyességével valóságosan vidéki múzeum színvonalára emelte”. A preparátumok között egy olyan található, ami bizonyítható módon nem Bodnár Lajos tevékenységéhez köthető. Papp Gyula érettségiző diák 1954-ben egy idős bakcsó példányt preparált, ami azóta is egy jó állapotban lévő darabja a szertár madártani gyűjteményének.

Lexikon