Névadónk: Móricz Zsigmond

1896-tól 1903-ig a tehetséges fiatal tanár, dr. Pallagi Gyula vezetése alatt fejlődött magas színvonalú főgimnáziummá iskolánk, melyben az első érettségi vizsga 1895-ben zajlott le, s a Pallagi unokaöccseként idekerült Móricz Zsigmond 1899-ben szerezte érettségi oklevelét.

Tudjuk: nagyon sok, később regényeiben, novelláiban is feldolgozott élményt vitt magával Kisújszállásról a nagy realista íróvá váló diák, aki élete végéig sokszor visszatért ifjukora e színhelyére. Méltán viseljük hát a nevét …

(Részlet az iskola 1992/93. évi Értesítőjéből)

A tandíj a századfordulón 40 korona, tandíjmentességet csak néhány arra méltó szegényebb diák kap; közöttük az iskola mindmáig legnevesebb diákja, mai névadónk, Móricz Zsigmond.

Hatodik osztályos korában már nem Debrecenből, hanem Sárospatakról hozta õt Kisújszállásra Gyula bátyja, segítve ezzel nővére és sógora családját. Az 1986 karácsonyán 3 elégtelent kapott, de nem tehetségtelen unokaöccs, a leendő író számára sokat jelentett az itt töltött közel három év. Nyugodt, jó körülmények közé került (külön szoba, az „édesnagyanya” gondoskodása, rajongva szeretett fiatal nagybátyja barátsága); tanulmányi eredménye javult, 1899-ben sikeresen leérettségizett.

VII. osztályos korában nagy élményt jelenetett számára, hogy megválasztották az ifjusági segítő egyesület elnökévé. Könyv- és tanszersegélyeket osztott, rendezvényeket szervezett (bált is), ismeretségeket kötött. A tapasztalatgyüjtés, az írói pályára való felkészülés időszaka volt ez. Bár zaklatott ifju, sok ismerőse és barátja volt Kisújszálláson, akik közül néhánnyal haláláig tartotta a kapcsolatot. 1902 őszén két hétig, mint bölcsészhallgató, segédtanár is volt iskolánkban, s bár a 10 éves találkozón nem tudott megjelenni, még 1942-ben is személyesen felkereste volt gimnáziumát.. Sok művében felhasználta itteni élményeit és megfigyeléseit.

Szeretett Gyula bátyja halálát a Harmatos rózsa című kisregényében örökítette meg, maturára készülő osztályát pedig a Forr a bor-ban, amely a mi iskolánkban természetesen kötelező olvasmánynak számít. Ebben jósoltatta meg diák-önmagával, Nyilas Mihállyal: eljön az idő, amikor ennek az iskolának a diákjai és tanárai büszkék lesznek majd rá . . .