1. Törökország

Leonardo – kezdjük el Törökországban

A projekt fő célkitűzése egy oktatószoftver előállítása az ARCS modell felhasználásával. E célkitűzés megvalósulását igen jól szolgálta a projekt első egyeztető megbeszélése, melyre a törökországi Osmaniye városában került sor.

Iskolavezetőként, azon szerencsések közé tartoztam, akik részt vehettek az első egyeztető megbeszélésen, s ennek során meggyőződhettem arról, hogy a résztvevők, köztük intézményünk is igen jó döntést hozott, amikor ehhez a programhoz társult. Megerősítették ezt a törökországi tapasztalatok, a munkatársaim visszajelzései és a velünk utazó diákok véleménye is.

A minden képzeletet felülmúló török vendégszeretet élvezhettük 5 napon át és mind emellett számos érdekes szakmai program, kulturális rendezvény, és az országrészt megismertető kirándulás színesítette az ott töltött időt.

A szakmai tevékenységről

A délelőttöket a szakmai tevékenységek uralták. Ennek során átfogó képet kaptunk az egyes partnerországok (Törökország, Lengyelország, Görögország, Szlovákia) oktatási rendszeréről, a csatlakozó országok intézményeinek oktatási profiljáról, valamint arról, hogy milyen motivációk mentén kapcsolódtak az iskolák ehhez a programhoz.

A szakmai program nyilvánvalóan legérdekesebb területét az ARCS modell alapján elkészítendő oktatószoftver jellemzőinek megismerése jelentette. Ennek során körvonalazódott, hogy mely elvek mentén és milyen környezetben kerülhet sor a fejlesztésre, illetve milyen feladatok adódnak két mobilitás közötti időszakban a mi intézményünk számára.

A John Keller által kidolgozott pszichológia modell megítélésem szerint valóban alkalmas lehet arra, hogy elvei alapján egy, a mindennapi oktatási munkában is használható oktató program legyen elkészíthető, s ebbe intézményünk is aktívan be tud kapcsolódni, hiszen mind pedagógusaink felkészültsége, mind a diákok aktivitása és ismeretei lehetővé teszik ezt. Ennek érdekében szakköri keretek között ennek megvalósítására foglakozásokat kell szervezni, melyek e szoftver fejlesztésének elméleti és gyakorlati hátterét világítják meg a mostani utazáson résztvevő, és a később programba bekapcsolódó diákok számára. Megegyezés született abban is, hogy a kidolgozás érdekében iskolánk lesz a kidolgozója egy olyan kérdőívnek, mely során a résztvevő intézményeknél felmérésre kerül, hogy az informatika tantárgy keretében mely terület tanulása jelenti a legtöbb problémát a diákok számára. Ez jó kiindulási alap lehet a későbbiekben annak vonatkozásában, hogy meghatározásra kerülhessenek a fejlesztés fő irányai, illetve körvonalazódjon az a terület, melyre az oktatási szoftver működése majd fókuszál. Úgy gondolom, hogy a törökországi egyeztetések kiváló indítását jelenthetik ennek a munkának, melybe iskolánk tanárai és diákjai hatékonyan kapcsolódhatnak be a kétéves projektidőszak folyamán.

Kulturális és egyéb programok

A színvonalas szakmai munka mellett számtalan, igazán érdekes és változatos programot szerveztek vendéglátóink részünkre. Részben a szakmai munka folyományaként megismerhettük a város egy-egy iskoláját, illetve művészeti iskoláját, ahol zenei és képzőművészeti bemutatót is láthattunk, de ellátogattunk egy óvodába is, ahol a kicsik színes műsorában gyönyörködhettünk.

A program rangját jelzi, hogy a tartomány oktatási és kulturális vezetői is fogadtak bennünket és láthatóan fontosnak és értékesnek tartották az ilyen és ehhez hasonló uniós együttműködésekre épülő projekteket.

Az ország és annak mediterrán régiója, azon túl, hogy gyönyörű számtalan kulturális és történelmi nevezetességgel is bír, melyekből ízelítőt kaptunk az ott töltött idő alatt. Megtekintettük Adana városát, s eljuthattunk annak impozáns mecsetjébe, mely Közép-Kelet Ázsia legnagyobb muzulmán temploma.

Európaiként érdekes és lenyűgöző volt ez a látványosság. Gyönyörködhettünk a Földközi tengerből a hegyek közé benyomuló édesvízi tórendszer páratlan szépségében, valamint egy ókori görög város Hierapolis romjaiban is. Láthattunk egy szőnyegszövő manufaktúrát és természetesen nap mint nap találkoztunk a török teákkal, édességekkel  és az ehhez mindig társuló kedvességgel és a felénk irányuló figyelemmel is. Megtekintettük Gaziantep városának híres múzeumát, mely a korabeli selyemút mellett helyezkedik el. Itt ismerhettük meg egy török bazár forgatagát és jellemző termékeit is, de érdekes volt a város nagy területen fekvő állatkertjének megtekintése is.

A török vendégszeretet végig kísérte ott tartózkodásunkat, mellyel őszintén szólva igen magasra tették az elvárások szintjét a későbbi találkozások előtt. Külön köszönetet érdemel a program koordinátora Murat Gökcül, aki végtelennek látszó energiával szervezte a programokat és szinte percre pontosan valósította meg a tervezett tevékenységeket.

Kolléganője Ülkü Ceylan Yildiz kedvessége, segítőkészsége és kalauzolása a programok során szintén hozzájárult a sikeres lebonyolításhoz, melyről szintén csak az elismerés hangján szólhatok.

Összességében a projektcélokhoz jól igazodó nyitórendezvényre került sor Osmaniyeben, mely egy hatékony kapcsolat kezdete lesz vélhetőleg, és amelybe iskolánk pedagógusai és diákjai is kamatoztatni tudják ismereteiket és végeredményben egy jól hasznosítható oktatószoftver születhet majd a projekt befejezésére.

Kisújszállás, 2012. november 28

Tóth József
igazgatóhelyettes