Tanáraink

 

Szilágyi Gábor Miklós

Nagytiszteletű elnök-lelkész

református hit- és erkölcstan 


Tóth József

főigazgató

szakvizsgázott mesterpedagógus

szakmai tárgyak informatika és távközlés ágazaton

A tanítás és az iskola leginkább az érdeklődés felkeltésének színtere. Számomra Steve Jobs mondatai tökéletesen foglalják össze mindazt, amit iskoláról, tanulásról és munkáról gondolok:

„Ki kell derítened, hogy mi az, amit szeretsz. Ez ugyanúgy igaz a munkára, mint a párkapcsolatokra. A munkád tölti ki az életed jelentős részét, ezért ha igazán elégedett akarsz lenni, hinned kell benne, hogy jó munkát végzel. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha szereted, amit csinálsz. Ha még nem találtad meg, keresd tovább, ne add fel! Mint az a szívügyekkel lenni szokott, itt is tudni fogod, hogy mikor találtad meg az igazit.”


Kisné Rácz Hajnalka

igazgatóhelyettes

szakvizsgázott mesterpedagógus

matematika 

„Szeretet nélkül lehet fát aprítani,
és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,
de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni.”

(Lev Tolsztoj)


Szabó Tamás

igazgatóhelyettes

szakvizsgázott mesterpedagógus

biológia


Takácsné Győri Erika

igazgatóhelyettes, kollégiumvezető

szakvizsgázott mesterpedagógus

történelem


Rácz Szilvia

gazdasági igazgatóhelyettes

pedagógus I. besorolású középiskolai tanár

szakmai tárgyak gazdálkodás és menedzsment ágazaton


Barabás Marianna

pedagógus I. besorolású középiskolai tanár

angol nyelv


Boda Zoltán

pedagógus II. besorolású kollégiumi nevelőtanár


Boda Zoltánné

pedagógus I. besorolású kollégiumi nevelőtanár


Cs. Nagy Zoltán

pedagógus II. besorolású középiskolai tanár

egyházi ének, ének-zene
magyar nyelv és irodalom


Dávid-Bojti Éva

pedagógus I. besorolású középiskolai tanár

református hit- és erkölcstan

„Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz, tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását!”

Példabeszédek könyve 9,9


Dékány-Kiss Anita

pedagógus I. besorolású középiskolai tanár

vizuális kultúra


Erneszt Antal Pál

pedagógus II. besorolású középiskolai tanár

történelem


Fehér Viktória

gyakornok besorolású középiskolai tanár

református hit- és erkölcstan
történelem

„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.”


Fekete István

óraadó tanár

informatika


Fekete Tamás András

pedagógus II. besorolású középiskolai tanár

digitális kultúra
történelem

2005-ben szereztem érettségit a Móriczban, de nem csak ezt köszönhetem ennek az iskolának. Az itt eltöltött 4 év alatt alakult ki bennem, hogy mivel szeretnék majd foglalkozni, ekkor szerettem meg a történelemet, az informatikát és tetszett meg a tanári szakma. Pedagógusként legfontosabb célomnak tartom diákjaim példás, kötelességtudó magatartásra való nevelést, történelem tanárként célom a múlt hiteles megismertetése és a hazaszeretetre nevelés, informatikus-könyvtárosként pedig olyan digitális kompetenciák átadása a tanulóimnak melyek elengedhetetlenek napjaink életviteléhez.


Ferenczi László

pedagógus I. besorolású középiskolai tanár

szakmai tárgyak rendészet és közszolgálat ágazaton

„A vas tele van szennyeződésekkel, melyek gyengévé teszik, de a kovácsolás során acéllá válik és borotvaéles kard lesz belőle. Az ember ugyanígy fejlődik.”

(Ueshiba Morihei)


Hajnal Evelin

pedagógus I. besorolású kollégiumi nevelőtanár


Hegedűs Éva

katolikus hit- és erkölcstan tanár


Heinfarth György

óraadó tanár

szakmai tárgyak rendészet és közszolgálat ágazaton


Hirmondóné Tőkés Erzsébet

pedagógus II. besorolású középiskolai tanár

szakmai tárgyak gazdálkodás és menedzsment ágazaton
szakmai tárgyak közlekedés és szállítmányozás ágazaton

„Jó szóval oktasd, játszani is engedd… ”

(József Attila)


Holló Gergő

pedagógus I. besorolású középiskolai tanár

szakmai tárgyak informatika és távközlés ágazaton


Horváth-Gaudi Miklós

pedagógus I. besorolású középiskolai tanár

szakmai tárgyak rendészet és közszolgálat ágazaton


Illés Vivien Anna

óraadó tanár

angol nyelv


K. Szabó János

szakvizsgázott mesterpedagógus

testnevelés


Koncsekné Csáki Mónika

szakvizsgázott mesterpedagógus

digitális kultúra
matematika

Munka nélkül nincs eredmény – szorgalom, akarat és kitartás nélkül nem leszel az, aki képességeid alapján lehetnél.


Kovács Beáta

pedagógus I. besorolású középiskolai tanár

német nyelv


Kovács Erzsébet

pedagógus I. besorolású kollégiumi nevelőtanár


Dr. Kovácsné Tóth Katalin

katolikus hit- és erkölcstan tanár


Lisa Marie Farrell

idegennyelvi lektor

angol nyelv


Liszka Noémi

Nagytiszteletű beosztott lelkész

református hit- és erkölcstan


Lucza Vivien

pedagógus I. besorolású középiskolai tanár

biológia
földrajz
komplex természettudomány

„Minden csepp emberi vér a génjeink nyelvén íródott történelemkönyvet rejt.”


Magyar Ágnes

pedagógus I. besorolású középiskolai tanár

szakmai tárgyak gazdálkodás és menedzsment ágazaton
szakmai tárgyak közlekedés és szállítmányozás ágazaton


Majláthné Sipos Csilla

pedagógus I. besorolású középiskolai tanár

angol nyelv
történelem


Máté Róbert

óraadó tanár

digitális kultúra
szakmai tárgyak informatika és távközlés ágazaton


Molnár Imre

pedagógus II. besorolású kollégiumi nevelőtanár


Molnárné Gyetvai Katalin

pedagógus II. besorolású kollégiumi nevelőtanár


Monoki Zsolt

szakvizsgázott mesterpedagógus

digitális kultúra
szakmai tárgyak informatika és távközlés ágazaton


Monokiné Serege Piroska

pedagógus II. besorolású középiskolai tanár

digitális kultúra
szakmai tárgyak informatika és távközlés ágazaton


Nagy Lajos

szakvizsgázott mesterpedagógus

fizika

Matematika-fizika-angol szakos tanár vagyok. Születésem óta itt élek, pályakezdésem óta itt tanítok. A kisújszállási Városvédő és- Szépítő Egyesület alelnöke vagyok, ezen kívül lövész szakkört is vezetek. A Református Pedagógiai Intézet angol szaktanácsadójaként is tevékenykedem.

Szeretném a körülöttünk lévő világot jobban megismertetni a diákokkal középiskolában, hogy jobban értsék a természeti és az emberi civilizáció vívmányainak működését a fizika tantárgyon keresztül. Célom, hogy ismeretieket a mindennapi életük során is tudják kamatoztatni.


Nagyné Szarka Ibolya

szakvizsgázott mesterpedagógus

matematika
német nyelv


Ozsváth Kata

pedagógus II. besorolású középiskolai tanár

szakmai tárgyak közlekedés és szállítmányozás ágazaton


Ozsváth Márta

pedagógus II. besorolású középiskolai tanár

szakmai tárgyak közlekedés és szállítmányozás ágazaton


Örmény László

pedagógus II. besorolású középiskolai tanár

angol nyelv


Pádár Veronika

pedagógus II. besorolású középiskolai tanár

német nyelv

Örömmel tanulni, örömmel tanítani.


Péter Éva

pedagógus I. besorolású középiskolai tanár

szakmai tárgyak gazdálkodás és menedzsment ágazaton


Radicsné Áy Emese

szakvizsgázott mesterpedagógus

angol nyelv


Rehócsin Mária

szakvizsgázott mesterpedagógus

testnevelés


Subicz Zsuzsanna

pedagógus II. besorolású középiskolai tanár

magyar nyelv és irodalom
szakmai tárgyak gazdálkodás és menedzsment ágazaton

„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt a fejlődésben. De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt életútján.”

(Goethe)


Süveges Ferenc

pedagógus I. besorolású középiskolai tanár

digitális kultúra
szakmai tárgyak gazdálkodás és menedzsment ágazaton


Szabó Ágnes

pedagógus I. besorolású középiskolai tanár

kémia
komplex természettudomány
matematika
fenntarthatóság

„Akkor lesz boldog a gyerek, ha szereted, és ebbe beletartozik, hogy azt is szereted benne, amiben más, mint te.”

(Mérő László)


Szatmári Endre

óraadó tanár

szakmai tárgyak informatika és távközlés ágazaton


Szénási László

szakvizsgázott mesterpedagógus

testnevelés


Szilágyi Gábor Miklósné

szakvizsgázott mesterpedagógus

földrajz
magyar nyelv és irodalom

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba.”

(Németh László)


Terbócs József

pedagógus I. besorolású középiskolai tanár

szakmai tárgyak rendészet és közszolgálat ágazaton


Tóth Andrea

pedagógus I. besorolású középiskolai tanár

matematika


Tóth Zoltán

óraadó tanár

szakmai tárgyak informatika és távközlés ágazaton

„Azért vagy itt, hogy mindent láss,
Hogy értsd a szót, olvasd az írást.
Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj
Hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj.”

(Ákos)


Tóth-Szabó Márta

pedagógus I. besorolású középiskolai tanár

angol nyelv


Tuka Antal

szakvizsgázott mesterpedagógus

digitális kultúra


Turok Angelika

pedagógus II. besorolású középiskolai tanár

angol nyelv


Turok Vladimir

szakvizsgázott pedagógus II. besorolású középiskolai tanár

angol nyelv


Ungi Tamás

pedagógus I. besorolású középiskolai tanár

szakmai tárgyak informatika és távközlés ágazaton
testnevelés


Várdai Istvánné

pedagógus II. besorolású középiskolai tanár

magyar nyelv és irodalom

„A példa a leghatékonyabb tanítók egyike, noha szótlanul tanít!”

(Samuel Smiles)


Varga Irén

pedagógus II. besorolású középiskolai tanár

magyar nyelv és irodalom
szakmai tárgyak gazdálkodás és menedzsment ágazaton

„Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi.”

(Szabó Magda)


Végh Melinda

pedagógus I. besorolású középiskolai tanár

kollégiumi nevelőtanár
szakmai tárgyak gazdálkodás és menedzsment ágazaton