Könyvtár

A gimnázium könyvtárának rövid története

A gimnázium könyvtárának története egyidős az iskola történetével. 1717-től kezdődően létezett könyvtár iskolánkban, ha nem is olyan formában, mint napjainkban. A kezdetekben nem a mostani helyén működött, hanem a főépület különböző termeiben voltak elraktározva könyvek aszerint, ahogyan gyarapodott az állomány. A gimnázium alapítása után főleg tankönyveket és szépirodalmat gyűjtöttek a könyvtár kezelői, de a szakirodalmak egyre gyakoribb megjelenését követően, az 1800-as évek végére három különböző könyvtár jött létre: a tanári, az ifjúsági és a segélyegyleti. A tanári könyvtár a tanárok munkáját segítette szakkönyvekkel, térképekkel, szótárakkal, valamint szépirodalmat is biztosított számukra; az ifjúsági könyvtár szépirodalommal látta el a tanulókat; az Ifjúsági Segélyegylet szervezésében működő könyvtár pedig elsősorban a szegényebb tanulóknak nyújtott segítséget tankönyvekkel.

Az Ifjúsági Segélyegyletnek volt a vezetője a nálunk töltött diákévei alatt Móricz Zsigmond, akinek eredeti aláírása megtalálható egy görög-latin szótárban is, melyet minden olyan tanuló, tanár aláírt, aki használta azt. Ez a szótár ma is megtekinthető a könyvtár állandó kiállításában, és azért kell nagyon megbecsülni, mert egyike azon nagyon kevés könyveknek, melyek a régi könyvtári állományából ránk maradtak. Ugyanis a II. világháború idején egy lövegtalálat miatt tűz ütött ki a gimnázium épületének jobb szárnyában, és ennek következtében a könyvtárak állománya szinte teljesen elpusztult, a megmaradt dokumentumok pedig az államosítás áldozatául estek. A kár pótolhatatlan volt, de az új könyvtárosok lelkes munkájának köszönhetően az állomány újból növekedni kezdett.

Az 1970-es évek végétől a könyvtár helye a mai I/24. terem volt, de azt is hamar kinőtte, és 1992-től kezdődően a régi díszterembe költöztették át. Az új, impozáns, galériás elrendezésű könyvtár egyedülálló megyénkben, de országos szinten is elsők között említhető az iskolai könyvtárak sorában. Napjainkra a könyvtári állomány a tankönyvekkel együtt közel 22 ezer dokumentumból áll, mely adat szintén kiemeli az iskolai könyvtárak sorából.

A könyvtár használói elsősorban a gimnázium diákjai és tanárai, de helytörténeti kutatók, egyetemi hallgatók is felkeresik alkalomszerűen. Külön említést érdemel a Kollégiumban működő könyvtár, amely kezdetben önálló egységként létezett, állománya viszont napjainkra már beépült a nagykönyvtár állományába.

A könyvtár állandó kiállításában megtekinthetők Móricz Zsigmond nálunk töltött diákéveinek legfőbb dokumentumai, családi fényképei, írói pályafutásának legfontosabb művei eredeti, első kiadásban, továbbá kisújszállási írók, költők művei, iskolánk tanárai által írt könyvek, Kisújszállás és a Református templom történetével foglalkozó művek. Külön kiemelendő Szeremley Barna, a gimnázium volt igazgatójának pályafutását bemutató kiállítás.

A könyvtár fejlesztésében, gyarapításában legfontosabb szerepe mindvégig az iskolai könyvtárosoknak volt, akiknek munkája nélkül nem létezhetne a mai állomány sem. A teljesség igénye nélkül ők a következők voltak: 1800-as évek vége, 1900-as évek eleje: Baltazár Gábor, Barcza József, Szeremley Barna; 1930-1940-es évek: Csőregh László; 1960-70-es évek: id. Ágotai László, Dr. Kiss Kálmánné; 1980-as évek: Kőnig Istvánné; és Szabó Sándor Péterné Csordás Gabriella, aki a leghosszabb ideig, 25 éven át, 1995-2019 között vezette könyvtárunkat és építette ki a mai könyvtári rendet, valamint az elektronikus katalógusrendszert.

A könyvtár számos rendezvénynek is otthont ad, minden évben itt kerülnek megrendezésre a szóbeli érettségi vizsgák és a könyvtári karácsony is.

A hagyományokat szem előtt tartva, napjainkban is a legfrissebb szépirodalommal, szakkönyvekkel, rendezvényekkel és játékokkal várja könyvtárunk az Olvasókat.

Fekete Tamás András, könyvtáros