Alapítványaink

Tisztelt Szülők, Kedves volt Tanítványaink!

Kérjük, támogassák a Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskolát alapítványaink keresztül! Tegyék meg személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlását arra az alapítványra, melynek célkitűzéseivel leginkább egyet értenek!

„Gyermekeink Műveltségéért Alapítvány”

Adószám: 18821206-1-16

Az alapítvány célja:

  • diákok jutalmazása
  • iskolai pályázatok kiírása és támogatása
  • diákmozgalom segítése
  • táborok, kirándulások támogatása
  • iskolai nyelvoktatás segítése
  • iskolai hagyományápolás

„A Holnap Menedzsereiért Alapítvány”

Adószám: 18821213-1-16

Az alapítvány célja:

  • a közgazdasági képzés színvonalának emelése
  • a vállalkozói szemlélet, a vállalkozási kultúra terjesztésének támogatása
  • menedzser típusú szakemberek képzése
  • szakmai versenyeken való részvétel támogatása
  • szakmai munka eredményességének jutalmazása

„Móricz Zsigmond Diák Sport Egyesület”

Adószám: 19227629-1-16

Az egyesület célja:

  • a testmozgásra, az egészséges életmódra nevelés
  • a tömeg- és versenysport feltételrendszerének megteremtése, javítása
  • a versenyeztetési lehetőségek biztosítása
  • túrák, táborok szervezése

Adójának további 1 %-ával pedig kérjük, támogassa a Magyarországi Református Egyházat (Technikai szám: 0066)

Az iskolaközösség nevében támogatásukat köszönjük!

Szabó Tamás
főigazgató