Móricz, Arany, Kisharang – jó választás a helyi köznevelésben

Tisztelt Kisújszállásiak! Mint, minden évben, az idén is szeretnénk minden kedves kisújszállási figyelmébe ajánlani a helyi köznevelés és közoktatás református intézményeit. Tesszük ezt azzal a meggyőződéssel, hogy az itt, helyben igénybe vett óvodai, általános- és középiskolai szolgáltatásaink, nem csak a saját értékítéletünkben, hanem a külső és számokban is kimutatható összehasonlításokban is megállják helyüket és teszik óvodánkat és általános iskolánkat Kisújszállás, középiskolánkat pedig a környék meghatározó intézményévé. Intézményünk minden tagintézményében és intézményegységében fontosnak tartjuk a református, keresztyén értékrend közvetítése mellett azt, hogy a ránk bízott kisebb és nagyobb gyermekek számára tartalmas, vidám és biztonságos óvodai és iskolai éveket biztosítsunk, valamint olyan, napjainkban szükséges, alkalmazható tudás birtokába juttassuk őket, melyek a középiskolai vagy felsőfokú továbbtanulást, vagy épp a piacképes szakmák elsajátítását teszik lehetővé számukra. Tesszük mindezt a szülőkkel, a várossal és diákjainkkal szoros együttműködésben, mert azt valljuk, hogy akkor lehetünk igazán sikeresek, ha minden intézményi szereplő és városunk lakosainak az elégedettségét tudhatjuk magunk mögött.

Örömmel tapasztaltuk, hogy minden évben jó szívvel bízzák ránk legféltettebb kincsüket, a legkisebb gyermekeket, akik Kisharang óvodai tagintézményünkben biztonságban lehetnek és igazán modern és jól felszerelt környezetben olyan nevelésben részesülhetnek, mely személyiségük kibontakozását, a világ megismerését éppúgy támogatja, mint ahogy biztos, az általános iskolában is hasznosítható kompetenciákkal ruházza fel őket. Várjuk a következő nevelési évre is leendő óvodásainkat, azt ígérve, hogy szerető környezetben, odafigyeléssel nevelik őket szakmailag jól felkészült óvónőink. Kérjük a kedves szülőket figyeljék a legkisebbeknek és szüleiknek szóló rendezvényeinket, ismerjék meg óvodánkat és az ott folyó munkát és válasszák gyermekük óvodájának a Kisharangot.

Általános iskolánk eredményei, az ott folyó tehetséggondozó munka, tanulóink versenyeken elért teljesítménye megítélésem szerint magukért beszélnek. Valószínűleg nem véletlen az, hogy immár több esztendeje, a városban első osztályt kezdő kisiskolások kétharmada az Arany János Általános Iskolai tagintézményünket választja. Bízunk abban, hogy ezt a választást megalapozza a különböző tantárgyi területeken, a testnevelés vagy épp a robotika terén folyó tehetséggondozó tevékenységünk éppúgy, mint azok a zenei és kulturális programok, táborozási lehetőségek vagy épp partneriskolai kapcsolatok, melyek azt hivatottak erősíteni, hogy az általános iskolás diákjaink és szüleik is azt mondhassák, hogy igazán jó „Aranyosnak” lenni. Már ebben az évben lesznek a tagintézményt bemutató programok és nyílt órák, amik a következő esztendőben is folytatódnak, ahová várjuk az iskolánk iránt érdeklődő leendő elsősöket és szüleiket egyaránt.

A legközelebbi iskolaválasztás előtt a középiskolába készülő nyolcadik osztályos tanulók és szüleik állnak, hiszen február közepéig kell megjelölni, hogy melyik gimnáziumban, vagy szakképző intézményben szeretnék folytatni jövőbeni tanulmányaikat. Úgy gondolom, hogy a környék meghatározó, létszámában is jelentős intézményeként e téren is jó választás lehet a kisújszállásiak számára a Móricz, ahol gimnáziumi és technikumi képzések közül egyaránt választhatnak nekik megfelelő képzési formát az érdeklődők.

Gimnáziumi képzéseink közül az öt évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődő gimnáziumi képzés alapos felkésztést jelent a nyelvvizsga letételéhez és a gyakorlatban is használható nyelvtudás megszerzéséhez. Itt tanuló diákjaink a gimnáziumi képzés előnyei mellett akár két idegen nyelv alapos elsajátítását is célul tűzhetik ki, melynek birtokában könnyebben teljesíthetik a felsőoktatási követelményeket, de jobban tudnak érvényesülni a munkaerőpiacon is.

Hagyományos négy évfolyamos gimnáziumi képzésünknek is fő célja a továbbtanulásra való felkészítés, melynek keretében prioritást élvez a nyelvi képzés és az informatikai eszköztudás megszerzése. A befejező két évfolyamon az eredményes közép- és emeltszintű érettségire kötelező és választható fakultációk segítségével készülhetnek a diákok. Legjobban tanuló gimnáziumi tanulóinkat a környező középiskolákhoz képest egyedülállóan, havi ösztöndíjban is részesítjük, ezzel is támogatva őket céljaik elérésében. Gimnáziumi tanulóink teljesítményét mutatja, az is, hogy a legutóbbi kompetenciamérés során 10. osztályosaink az országos átlagnál jobban teljesítettek mind a szövegértés, mind a matematikai kompetenciák területén és több, mint 10%-kal haladták meg a másik helyi gimnázium tanulóinak e téren mutatott méréseredményeit.

A megújult technikumi képzések területén is széles kínálatot tudunk ajánlani a piacképes szakmát megszerezni kívánó nyolcadikosoknak. Népszerű gazdálkodás és menedzsment ágazati képzésünkben pénzügyi és számviteli ügyintéző szakma megszerzésére nyílik lehetőség. Az informatika és távközlés ágazatban a munkaerőpiacon is keresett informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikusokat képzünk, akik a számtógépek építését, hálózatok telepítését és menedzselését sajátíthatják el, de az itt tanulók választhatják a szoftver fejlesztő és tesztelő szakmát is, ami alapos programozási és fejlesztési ismeretekkel vértezi fel az ott tanulókat. Aki a rendőrség kötelékében, a katasztrófavédelem területén vagy a közigazgatásban vállalna munkát, annak a rendészet és közszolgálat ágazati képzésünket ajánljuk, ahol közszolgálati technikus végzettséget szerezhetnek az ott tanulók. Végül a logisztika iránt érdeklődő diákok választhatják a közlekedés és szállítmányozás ágazati képzésünket, ahol logisztikai technikus szakképesítést szerezhetnek.

Technikumi képzéseink öt évesek és a szakmai végzettség mellett érettségi bizonyítványt is adnak. Ide járó tanulóink jelentős állami ösztöndíjban is részesülnek és gyakorlatias, a munkaerőpiacra felkészítő képzésben részesülnek.

Középiskolánk változatos programokkal, kirándulásokkal, külföldi partnerkapcsolatok nyújtotta előnyökkel, sportolási lehetőségek széles körével is igyekszik változatossá és élményszerűvé tenni az itt töltött diákéveket és igazi közösségé formálni a „Móriczos” diákokat. Iskolánk képzéseit bemutatjuk a helyi általános iskolák szülői értekezletein, de szeretettel várunk minden érdeklődőt december 2-i nyílt napunkra és az azt követő héten tartott nyílt hetünkre is, ahol „testközelből” is megismerhető lesz középiskolánk, az ott folyó képzések és a diákok életének mindennapjai.

Kedves kisújszállásiak, tisztelt olvasók! Köszönjük mindazoknak, akik eddig is bizalmukról biztosítottak bennünket és kérjük a most iskola és óvodaválasztás előtt állókat, válasszák intézményünket a következő tanévben is, legyen szó óvodába készülő, vagy épp általános vagy középiskolát választó gyermekükről. Mi pedig arra törekszünk, hogy a leginkább meg tudjunk felelni a bennünket választók elvárásaiknak. Áldást és békességet kívánva, kívánok minden óvodába és iskolába készülő családnak sikeres intézményválasztást, bízva abban, hogy elképzeléseikben mi is helyet kapunk majd!

Tóth József

főigazgató